SİLSİLEYİ ŞERİFE VE SADAT-I KİRAMA DUA

 

SİLSİLEYİ ŞERİFE

 

ALLAH

 

CEBRAİL

 

HZ. MUHAMMED (SAV)

1.          HZ EBU BEKR SIDDIK ( RA)

2.          HZ SELMANI FARİSİ ( RA)

3.          HZ KASIM B. MUHAMMED ( RA)

4.          HZ CAFER-İ SADIK ( RA)

5.          HZ EBU BEYAZID-I BİSTAMİ ( RA)

6.          EBU’L-HASAN EL-HARRAKÂNÎ HZ

7.          EBU ALİY-İ FARİMADİ HZ

8.          YUSUF EL-HAMEDANİ HZ

9.          ABDULHALIK GÜÇDÜVANİ HZ

10.      ARİF-İ RİVEGERİ HZ

11.      MAHMUD İNCİR-İ FAĞNEVİ HZ

12.      AZİZAN ALİ RAMİTENİ HZ

13.      MUHAMMED BABA SEMMASİ HZ

14.      SEYYİD EMİR KULAL HZ

15.      MUHAMMED BAHAEDDİN BUHARİ HZ PİR

16.      ALAADDİN-İ ATTAR HZ

17.      YAKUP ÇERĞİ HZ

18.      UBEYDULLAH-I AHRAR HZ

19.      KADI MUHAMMED ZAHİD HZ

20.      DERVİŞ MUHAMMED HZ

21.      HACEY-İ MUHAMMED İMKENEGİ HZ

22.      MUHAMMED BAKİ BİLLAH HZ.

23.      İMAM-I RABBANİ AHMET FARUK HZ

24.      MUHAMMED MAHSUM FARUK HZ.

25.      MUHAMMED SEYFEDDİN FARUK HZ.

26.      SEYYİD NUR MUHAMMED FUTUYUNİ HZ.

27.      SEYYİD MAZHAZ-İ ŞEMSEDDDİN (CANİ CANAN) HZ.

28.      SEYYİD ABDULLAH ŞAH DEHLEVİ HZ.

29.      DİVADİN MEVLANA HALİD-İ BAĞDADİ (ZÜLCENAHEYN) HZ.

30.      HALİD-İ CEZERİ HZ.

31.      SALİH-İ SIBKİ HZ.

32.      HASAN EL-NURANİ HZ.

33.      KASIM AL-TOĞARİ HZ.

34.      HALİD-İ GÜLPEVARİ HZ.

35.      SEYYİD MEVLANA MUHAMMED HALİD-İ ZİLAN HZ.

36.      SEYYİD MEVLANA MUHAMMED KASIM-I ZİLAN HZ.

SADAT-I KİRAMA DUA

ÖLÜMÜ DÜŞÜNME RABITASI

 

Allah’ın feyzi ve sadatın himmeti hazırdır, fakat dünya velat ambab ve çeşitli dünya zevkleri bu feyzi almaya manidir. Gaflette olmamak için ölümü hatırla. Şeytan ise imanını çalmağa fırsat bekliyor. İmanını kurtarmak için kimseden fayda olmadığını görür. Allah’tan başka sığınılacak varlık yoktur. Şehadet getirir. Son nefeste imanlı ruh teslim ettiğini tasavvur eder. Cesedi yıkanır, kefenlenir. Kefen ise cesedi örter, günahları örtmez. Ancak Allah’ın rahmeti örter. Namazı kılınır dua edilir. Lakin Allah dilerse kabul eder, dilerse reddeder. İnsanlar tabutunu alır kabre bırakırlar. Günahları ise kimse üzerine almaz. En yakınları sevdikleri onu toprağın altına bırakırlar. Beraberce girmezler. Kabirde sual melekleri ameline göre gelirler. Suallere sadatın himmetiyle cevap verebilir. Anlaşılmıştır ki kalbinde ancak Allah’ın sevgisi yer almalıdır. Kabirde işlediği Salih amellerle rahat edebilir. Amelini salih amele çevirmelidir.

GÜNLÜK DERS

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Baştan sonuna kadar gözler yumuk olacak ve perde baştan önümüze kadar ( yaptığımız yerde kimse yoksa örtmemize gerek yok)

1.           25 istiğfar

2.           21 salavat-ı şerife

3.           RabıtayMürşid ve ölüm halini düşünmek, kabre kadar; şimdi kabirdeyiz, sual meleğine kalb ile Allah diyeceğiz.

4.           200 Allah kalp üzerinde

200 Allah göğüste

100 Allah alında denecek

Her 100’de 1 kere İlahi ente maksudi ve rızake matlubi

Şimdi aşikare dil ile diyeceğiz:

5. 100 Lailahe ilallah aşikare kalp üzerinde

100 Allah aşikare kalp üzerinde

6. 3 istiğfar 3 salavat 3 İhlas 1 Fatiha sûresi

7. Dua ve hibei okuduğum sûrelerden hasıl olan sevabı evvela Resulullah efendimizin mübarek ruhuna ondan diğer Peygamber-i Azam Efendilerimizin ruhlarına ehl-i beyt-i Resulullah ve ashab-ı kiram efendilerimize din ve mezheb büyüklerimize piran-ı azam meşayıh-ı kiram efendilerimize ve bütün ehl-i tarik ve Mevlana şeyh Kasım-ı Zilan Hazretlerine, ve soyuna Muhammed’e ve ölülerimizin ruhlarına hediye eyledim vasıl eyle ve kabul eyle Ya Rabbi…

Not: Delailul Hayrat (Salat-ı Şerife) bu dersi okumak isteyen ihvan kardeşlerimiz bu dersi alabilirler. Bir haftada okunması lazım günleriyle beraber. Okunması için müsaade alınması şarttır.

HATME ADABI

1.           Bir ihvan bir günde iki hatmeye katılmaz ve iki hatme idare edemez.

2.           Diğer Nakşi kollarındakiler hatmemize katılabilir. Biz de onların hatmelerine katılabiliriz.

3.           Diğer Nakşi kollarının hatmelerine katılan ihvanlar aynı günde kendi tarikatımızın hatmelerine katılamazlar. Çok büyük adabsızlıktır.

4.           Abdest bozulduğunda hatme terk edilmelidir.

5.           Hatme idarecisinin abdesti bozulduğunda hatmeye devam edemez. Hatme yaptırmasını bilen başkası devam eder.

6.           Abdesti bozulanlar hatme duası başlamadan abdest tazeleyip tekrar hatmeye katılabilirler.

7.           Hatmede taş ve tespih temini mümkünse sayıları dil ile paylaştırmak adabsızlıktır.

8.           Hatme duası okunurken Hz. Peygamber’in (SAV) , sahabi ve sadatın isimleri zikredilirken onlarla ilgili salat ve k.s. yi hafif bir dille söylemelidir.

9.           Hatme taş tesbihle veya buna benzer sert bir cisimle yapılır. Fakat herkesin elinde bağlı tesbihle yapılmaz.

10.       Hatme duası okunmaya başlanmamışsa ihvan hatmeye katılabilir. Başlanmış ise katılamaz

11.       Hatme başından sonuna kadar gözler kapalıdır. Açılması keskinlikle yasaktır. İkaz edildiği halde gözlerini açan varsa taş dağıtıcısı onu hatme yerinden çıkartır.

12.       Hatme görevlisi hatmede kıbleye sırtını dönerek oturmalıdır.

13.       Hatmede acil ihtiyacı olan ihvan hatmeden çıkabilir. ( hastalık v.s.)

14.       Hatme başlamışsa hatme duasından önce hatmeye giren kişi uygun bir yere oturup gözlerini yumarak 25 “ESTAĞFİRULLAH” der. Hatme sonunda da 25 ESTAĞFİRULLAH der. Gözlerini açar. Bu durumda taş olmadığından hatmede hiçbir şey okunmaz.

15.       Hatme için kerahet vakti yoktur.

16.       Hatme yapacak kabiliyette ihvan ihtiyaç varsa vekil seçebilir.

17.       Hatme yapılacak yer dışarıdan seyredilebiliyorsa açık yerlere perde çekilmelidir.

18.       Açık havada veya arazide hatme yapılamaz. Kimse olmayıp etraftan görülmezse yapılabilir. Etrafı örtü ile çevrilmelidir.

19.       İkindi hatmesinde amme sûresi okunur. Yatsıdan sonrakinde tabareke. Şayet ikisi de bilinmiyorsa kısa bir sûre okunur.

20.       Cemaatle hatme olduğu gibi tek başına da küçük hatme olur.

21.       Tek kişi hatme yaparken hatmede geçen bütün tesbihatı kendisi okur.

22.       Tek kişi küçük hatmeyi tesbihle yapamaz. Tesbih bağı koparılır tesbihin tane şeklinde olması gerekir. Çok çok zaruret varsa o zaman bağlı tesbihle yapılır.

23.       Hatme idare eden hatme duasını ezbere bilmiyorsa göz açıp kitaptan okuyabilir.

24.       Küçük hatmede ilk ve son fatihaları okuyacak olanlar önceden tesbit edilir.

25.       Küçük hatmede hatme idare eden elindeki taşları tasın içine bırakır ve sağındakine verir o da taşları bırakır yine sağındakine verir ve böylece taşlar sıra ile toplanır.

26.       Üç kişi hatme yaparken hatme idarecisini 1. fatihadan aldığı gibi ikinci fatihayı da kendinin solundan başlamak üzere hatmede bulunanlara taksim edip kendisi de alır.

27.       Hatmede bulunanlar 18 kişiden çok ise hatme idarecisi 1. fatihada alınır. 2. fatihada alınmaz.

28.       Büyük hatmede taş dağıtıcısı taş dağıtmaya sağdan itibaren başlar ihlası şerife taşlarını ise sol taraftan dağıtmaya başlar.

29.       Büyük hatmede hatme duası okunmaya başlayınca taş dağıtan taşları sağdan itibaren toplar.

30.       Büyük veya küçük hatmede 100 hatme taşı kullanılır.

31.       Büyük hatmede 10 adet işaret taşları kullanmak adabtandır; kullanmamak adapsızlıktır.

32.       İkindi ve yatsıdan sonra hatmeye katılmayan kimse 24 saat içinde imkana göre o günkü hatmesini yapabilir.

33.       İhvan nikahı düşmeyen kadınlara hatme yapabilir. (ana, kardeş, teyze v.s.)

34.       Cehri zikirli tarikatlara intisablılar girebilir.

35.       İmamın dizlerine yanındakilerin dizleri değdirilmelidir.

36.       Mümkünse imam halktan bir ayak boyu geride oturmalıdır.

37.       Taşlar en az ikişer üçer dağıtılmalıdır.

38.       Taş dağıtan imamla birlikte 25 ESTAĞFİRULLAH der ve imamla beraber en son 25 ESTAĞFİRULLAH der ve gözlerini kapar.

39.       Cezbe hali gibi bir hal zuhurat oluğunda mümkün mertebe kendisini muhafaza etmesi adaptandır.

40.       Hatme taşı dağıtılırken ve toplanırken almaya ve vermeye münasib şekilde hazır tutulur.

41.       Abdestsiz hatmeye oturulmaz.

42.       Hatmede halka şeklinde adab üzere oturulur. (Mazereti olanlar istisna)

43.       Hatmede dizler birbirine bitişik ve aynı hizada oturulur.

44.       Hatmede arkaya sağa sola veya herhangi bir yere yaslanmak dayanmak terki edebtir.

45.       Hatmede imam ESTAĞFİRULLAH dedikten sonra 25 ESTAĞFİRULLAH çekilir ve kesinlikle hatme bitene kadar bir daha gözler açılmaz.

46.       Hatmede imam haricinde kimse konuşmaz.

47.       Tövbe almamış, tarikata girmemiş Müslüman kardeşlerimiz hatmeye ve zikire katılabilirler.

MÜRŞİDİ RABITA

(Akşam ve yatsı namazı arası)

İhvan kendisini mürşidinin huzurunda tasavvur edecektir. Mürşidinin şeklini hayalen gözünün önüne getirecek hayalinde canlandırdığı mürşidinin iki kaşı arasından çıkan çok beyaz ve şeffaf süt gibi nur ve feyzin kalbine doğru aktığını daha sonra genişleyerek bütün vücudunu o nurun o feyzin kapladığını düşünecek devamlı olarak mürşidinin bütün letaiflere nisbet getirmeye çalışacaktır. Bu şekilde 15-20 dakika rabıtaya devam eder. Kafi miktar olduğuna kalben kanaat getirirse gözünü açar kalkar.

HATMEY-İ HACEGÂN

Sadatı Nakşibendiyyenin yanında hatme çok kıymetlidir. Onun için hatmesiz kalınmamalıdır. İnsan Nakşibendi olunca nerede bir hatme yapılırsa hissesi içinde olur.insan günde iki defa: bir hatmede bir de vird çekerken sadatın ruhaniyetini hazır edip nazarı altına girmelidir. Günde bir veya iki sefer sadatın nazarı altına giren kimse için korku olmaz. Sadatı Nakşibendi onu bırakmaz. Peygamber (a.s.) onu yalnız bırakmaz.

HATME RABITA ADABI

1.           Hatme esnasında kalbin huşu ve huzurlu olması için mürid mürşidine kısa bir istimdadi rabıta yapmalıdır.

2.           Hatme duasında isimleri okunan sadat birer manevi hediye ile hatme halkasına gelirler. Getirdkleri hediyelerin hepsini mürşid Hz.'lerine teslim ederler.onun için gözler açılmadan evvel müritler kendi mürşidine hediyelerden mahrum edilmemek için bir istimdadi rabıta yapacaktır. İstimdada bulunacaktır.

BÜYÜK HATMENİN YAPILIŞI

Hatmeyi yaptıran 100 taştan 21 adedini kendisine alır. Gözler kapanır:

1.           İmam sesli “ESTAĞFİRULLAH” der. Cemaat 25 kere “ESTAĞFİRULLAH” der. Taş dağıtıcısı 79 taşı İnşirah sûresini bilenlere sağdan dağıtır. İmamla beraber sağdan 20 kişi fatiha okuyacak. İmamın sağındaki 20 kişiye işaret taşı verilip alınır.

2.           İmam sesli “fatihay-ı şerife” der. İmamla işaret taşı verilenler birer fatiha okur.

3.           İmam sesli “ Salavat-ı Şerife” der. Taş alanlar elindeki taşlar miktarınca salavat okur. İmam elindeki 21 taştan 8-10 adet salavat okuyup:

4.           Sesli “ Elemneşrah lekey-i Şerife” der. Cemaatten taş alanlar okur imam okumaz. İmam elindeki 21 adet salavatı bitirip bir miktar kendisi alır kalanını taş dağıtıcı soldan itibaren ihlas ile dağıtır.

5.           İmam sesli İHLAS-I ŞERİFE der. Cemaat elindeki taş kadar ihlas okur. İmam 10 işaret taşıdan birer ayırıp 10 defa ihlas-ı şerife der. 10x100= 1000 ihlas okunur. YA BAKİ ENTEL BAKI 50x100= 500. İmam hariç soldan 20 kişiye fatiha taşı verilip alınır.

6.           imam sesli SALAVATT-I ŞERİFE der elinde taş olanlar okur. Sağdan itibaren taşlar toplanır.

7.           İmam sesli SALAVAT-I ŞERİFE der. Elinde taş olanlar sağdan itibaren taşlar toplanır.

8.           İmam hatme duasını açıktan okur.

9.           Hatme yapılan vakte göre imam sureyi okur. (İkindide amme yatsıda tebareke suresi okunur)

10.       İmam sesli ESTAĞFİRULLAH der cemaat 25 defa estağfirullah der gözler açılır kalkılır.

KÜÇÜK HATMENİN YAPILIŞI

1.           100 adet taş paylaşılır. İlk ve son fatihaları okuyacaklar tespit edilir. Gözler kapanır imam sesli:

2.           ESTAĞFİRULLAH der. Cemaat 25 adet estağfirullah der.

3.           İmam FATİHA-I ŞERİFE der imam dahil sağdan 20 kişi kur.

4.           İmam SALAVAT-I ŞERİFE der cemaat elindeki taş kadar salavati şerife okur.

5.           İmam İHLAS-I ŞERİFE der. Cemaat ihlası şerifi elindeki taş kadar ihlası şerifi okur. 1 kere tekrarlanır. 100 adet

6.           İmam YA BAKI ENTEL BAKI der cemaat elindeki taş sayısınca (ya baki entel baki) der 5 kere tekrarlanır. 5x100= 500

7.           İmam FATIHA-I ŞERİFE der imam hariç soldan 20 kişi fatiha-ı şerife okur.

8.           İmam SELAVAT-I ŞERİFE der cemaat elindeki taş miktarınca salavat-ı şerife okur. İmam elindeki taşları bir kaba bırakır sağındakine verir oda sağındakine verir böylece taşlar toplanır.

9.           İmam açıktan hatme duasını okur.

10.       Hatme yapılan vakte göre imam sureyi okur (ikindide amme, yatsıda tebareke) ikisini de bilmiyorsa kısa bir sure okur.

11.       İmam ESTAĞFİRULLAH der cemaat 25 adet estağfirullah der gözler açılır kalkılır.

12.       Hatmede taş verilmeyenler kesinlikle hiçbir şey okumaz. Okumak büyük adapsızlıktır.

 

CEHRİ ZİKRİN YAPILIŞI (SESLİ)

Estağfirullah 25 adet

Besmele 34 adet

Selatus selam 3 adet (en az) fa’lem ennehu

1.           Lailahe illallah 100 adet yerde 500 adet kıyamda.

2.           İllallah tek esma 500 adet.

 

MܒMİN KALBİ DAR OLMAZ

ALLAH DEMEK AR OLMAZ

SEVERSEN ALLAH’I SEV

ALLAH GİBİ YÂR OLMAZ

 

3.           ALLAH ALLAH… ALLAH.. 500 adet.

4.           ALLAH TEK ESMA 500 adet.

5.           ALLAH HAY 500 adet.

6.           HAY 200 adet.

 

MUHAMMED’DİR KEREM KÂRÎ

HEM ODUR CANLARIN CANI

EĞER SEVDİNSE SEN ONU

FEDADIR YOLUNA CANI

 

7.           YA RAHMAN 100 adet.

8.           YA GAFUR 100 adet.

9.           YA LATİF 100 adet.

10.       ALLAH HU 200 adet.

11.       HU 100 adet.

12.       HAK 100 adet.

13.       YA HAFIZ 100 adet.

14.       ENTEL HADİ ENTEL HAK LEYSEL HADİ İLLAHU 100 adet.

HASBİ RABBİ CELLELLAH MAFİ KALBİ HAYRULLAH

15. NUR MUHAMMDED SELLALLAH HU LA İLAHE İLLALLAH 25 adet.

 

SELATULLAH SELAMULLAH ALEYKE YA RESULALLAH

BİZİ BAHŞEYLE ALLAH MUHAMMED MUSTAFASINA,

SELATULLAH SELAMULLAH ALEYKE YA RESULALLAH

BİZİ BAHŞEYLE ALLAH CÜMLE PEYGAMBERİ ZİŞANINA

SELATULLAH SELAMULLAH ALEYKE YA RESULALLAH

BİZİ BAHŞEYLE ALLAH ÇARIYARLARINA

SELATULLAH SELAMULLAH ALEYKE YA RESULALLAH

BİZİ BAHŞEYLE ALLAH SİLSİLEYİ ALİYEYE

SELATULLAH SELAMULLAH ALEYKE YA RESULALLAH

BİZİ BAHŞEYLE ALLAH ŞÂH KASIMİ ZİLANINA

 

Esmaları değiştirirken esmayı veren zakir veya vekil kelime-i şehadet getirdikten sonra diğer esmaya geçecek kıyamdan oturulacak bir aşırı şerif ve dua sadatı kiramın ruhuna bağışlanacak ve normal dua yapılacak.

AMİN

 

DUANIN TÜRKÇE OKUNUŞU

 

El-Hamdu lillahi Rabbil Alemin*(1) Elhamdu lillahi hakka hamdihi ve senaihi*(2) vessalatu vesselamu ala Hayri halgihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain*(3) Allahümme beliğ ve evsil misle sevabi hazihil hatmetiş şerifetil mubareketi badel kabuli minna bi fadlikel kerimi hediyyeten minna vasıleten ila ravdeti menbais sıdki ves safa Eşrefil verai seyyidina Muhammedinil Mustafa (sallallahu aleyhi ve selem)* (4) Ve ila ruhi küllin min alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaihi ve zürriyatihi ve Muhacirihi ve Ensarihi ve Ebu Bekrinis sıddıku Selmanul Farisiyyu Kasımubnu Muhammedin Caferus Sadiku rıdvanullahi aleyhim ecmain* (5) Ve ila ruhi Küllin min sadati Silsiletit tarikatil aliyyetin Nakşibendiyyeti vel Kadiriyyeti ver Rufaiyyeti ves Sühreverdiyyeti vel Çeştiyyeti vel Kübreverdiyye vel Mevleviyyeti Kaddesallahu Sırrahu*(6) Ve ila ruhil müridi anil muradid dünyeviyyeti vel Uhreviyyeti Hazreti Şeyh Pir BeyazıdBestami Kaddesellahu Sırrahu*(7) Ve İla ruhil Müteselliği anil hicabil beşeriyyi eş-Şeyh Ebu Hasenil Harakaniyyi Kaddesellahu Sırrahu*(8) Ve İla ruhi Kutbil evliyai ve burhanil asfiyai kamiul bidati muhyis sünneti şeyhil meşayihi Mevlana hazretiş şeyh Ebi Aliyyinil Feramidiyyi Kaddesellahu Sırrahu*(9) Ve İla ruhi Müteselliği anil hicabil beşeriyi hazretiş Şeyh Yusuf Hamedaniyyi Kaddesellahu Sırrahu*(10) Ve efade aleyna kema efade alel alemine envarehu ve ila ruhi mahbubis Subhaniyyi Ğavsis Semedaniyyi camiul meani bahri ulumis sırri vel ilani heykelin nuraniyi kutbil aktabi Muhyiddin Ebu Salih eş-Şeyh Abdilkadiril Keylaniyyi Kaddesellahu Sırrahul Aziz*(11) Ve İla ruhi Kutbil evliyai ve burhanil asfiyai kamiul bidati muhyis sünneti şeyhil meşayihi Mevlana hazretiş şeyhi Abdilhalikil Gucduvaniyyi Kaddesellahu Sırrahu*(12) Ve İla ruhil mukbili aleyke ve lima sivaken nasi Mevlana hazretiş şeyh Arifi Rivekariyyi Kaddesellahu Sırrahu*(13) Ve İla ruhil muridi anil muradid dünyeviyyeti vel uhreviyyeti hazretiş şeyh Mahmudi İnciriyyil Fahneviyyi Kaddesellahu Sırrahu*(14) Ve İla ruhil Valihi fi muhabbeti mevlahul ğaniyyil marufi bihazreti Azizan Hace Aliyyinir Ramataniyyi Kaddesellahu Sırrahu*(15) Ve İla ruhil mukbili aleyke ve lima sivaken nasi Muhemmed Baba Semmasi Kaddesellahu Sırrahu*(16) Ve İla ruhi menbail mearifil kemali seyyidis sedadi hazretiş şeyh seyyid Emir Külal Kaddesellahu Sırrahu*(17) Ve İla ruhi şeyhina ve melazina ve kudvetina ve imamina ve imami tarikati zil feyzil cari ven nuris sari eş-Şeyh Bahail hakki vel hakikati ved dini hazretiş şeyh Muhammed elÜveysiyyil Buhariyyil Marufi biş Şah-i Nakşibend Kaddesellahu Sırrahu*(18) Ve İla ruhi l mu’ridi anil muradid dünyeviyyeti vel uhreviyyeti hazretiş şeyh Alaiddin Attar Kaddesellahu Sırrahu*(19) Ve İla ruhi Müteselliği anil hicabil beşeriyyi hazretiş Şeyh Yakuba Kerhiyyi Kaddesellahu Sırrahu*(20) Ve İla ruhi Kutbil evliyai ve burhanil asfiyai kamiul bidati muhyis sünneti şeyhil meşayihi Mevlana hazretiş şeyh Ubeydillahil Ahrari Kaddesellahu Sırrahu*(21) Ve İla ruhi Kutbil evliyai ve burhanil asfiyai kamiul bidati muhyis sünneti şeyhil meşayihi Mevlana hazretiş şeyh Kadi Muhammed Zahid Bedehşi Kaddesellahu Sırrahu*(22) Ve İla ruhi l muridi anil muradid dünyeviyyeti vel uhreviyyeti hazretiş şeyh derviş Muhammed Davehci Kaddesellahu Sırrahu*(23) Ve İla ruhi l muridi anil muradid dünyeviyyeti vel uhreviyyeti hazretiş şeyh Hace Muhammed İmkeneci Kaddesellahu Sırrahu*(24) Ve İla ruhi Kutbil evliyai ve burhanil asfiyai kamiul bidati muhyis sünneti şeyhil meşayihi Mevlana hazretiş şeyh Muhammed Bakibillah Kaddesellahu Sırrahu*(25) Ve İla ruhi Kutbil Hakkaniyyil Ğavsis Samedaniyyi eş-Şeyh Ahmedel Farukiyyis Serhanddiyyi el-Maruf bil İmamir Rabbaniyyil Müceddidi Elfis sani Kaddesellahu Sırrahu*(26) Ve İla ruhi Kutbi dairetil İrşadi Ğavsis sakaleyni a’las sedadi Mevlana Hazretiş Şeyh Muhammed Masum Faruk Kaddesellahu Sırrahu*(27) Ve İla ruhi Kutbi dairetil İrşadi Ğavsis sakaleyni a’las sedadi Mevlana Hazretiş Şeyh Muhammed Seyfiddin Faruk Kaddesellahu Sırrahu*(28) Ve İla ruhi Şeyhiş Şeriati ve Şehbazit Tarikati ve Burhanil hakikatil Fani fillah vel Baki billahil Mutasımi bi hablillahi Mevlana Hazretiş Şeyhis Seyyidi Nur Muhammed Bedevani Kaddesellahu Sırrahu*(29) Ve İla ruhi menbail Hilmi ve nuriz zelamil Hadi beynel aşairi vel akvam hazreti habibillahillezi zahare min hilafi seyyidil enam Mevlana Hazretiş Şeyh es seyyidil mahzar Şemsiddin ( Canı canan ) Kaddesellahu Sırrahu*(30) Ve İla ruhi Şeyhinal ğayurillezi bihi netebaha mevlanal vakuri kutbil irşadi vel medar Mevlana hazretiş şeyh Seyyid Abdillah Şah Dehlevi Kaddesellahu Sırrahu*(31) Ve İla ruhi Kutbi dairetil İrşadi Ğavsis sakaleyni a’las sedadis sairi fillahir rakiis sacidi zil cenaheyn Hazreti Ziyaiddin Mevlana hazretiş şeyh Halidi Bağdadiyyi Kaddesellahu Sırrahu*(32) Ve efade aleyna kema efade alel alemine envarehu verruhu ve ila ruhil feyzil amim mahbubir Rahimi eş-Şeyh İbrahim Kaddesellahu Sırrahu*(33) İla ruhi Şeyhinal ğayurillezi bihi netebaha mevlanal vakuri kutbil irşadi vel medar Mevlana hazretiş şeyh Halidi Cezeriyyi Kaddesellahu Sırrahu*(34) Ve İla ruhi Şeyhinel Küberail Mütekaddimine Kudvetil Küberail Müteahhirine Ğavsil ammeti vel haifine Kutbil eimmeti ves salikine mu’bisil musteğisine musil ğurebai vel aşiğine Mevlana şeyhinel kamilil mükemmilil üveysiyi Mevlana hazreti eş-Şeyh Salih es-Subkiyyi Kaddesellahu Sırrahu*(35) Ve İla ruhi sultanil arifin kutbil aktabil vasılinel müteşerrifi bil fenail mutlaki murebbis salikine ila Rabbihim alel vechil ahakki nasıriş şeriati envarı kamiil bidatid darrai müceddidi asaris selefi vet tabiine ve mümehhidi bünyani tarikatil halefi vel lahikinel mutasarrifi alel ıslakillezi lem yere lehu nazirun badet tafahhusi fil afaki katinnisbeti anil mübtedii nuraniyyi Mevlana kamilil mükemmili hazreti eş-Şeyh Hasan en Nurani Kaddesellahu Sırrahu*(36) Ve İla ruhi Şeyhiş Şeriati ve Şehbazit Tarikati ve Burhanil hakikatil Fani fillah vel Baki billahil Mu’tasımi bi hablillahi Mevlana Hazreti şeyhinal kamilil mükemmili hazreti eş-Şeyh Kasım el-Tugariyyi ve Nuraniyi Kaddesellahu Sırrahu*(37) Ve İla ruhi Camii Kemalatil Evliyail Evveline ve mecmail adabi ve fuyuzatil ahirine umdetil İslam vel müslimine umudil meşayihi bi ecmaihim ves salikine nuris semavati vel erdine siracil milleti ved dini kehfid daafai vel mesakini kutbil eimmeti ves salikine sultanil aşığine şeyhinal kamilil mükemmili hazreti eş-şeyh Halid Gülpevariyyi ven nuraniyyi Kaddesellahu Sırrahu*(38) Ve İla ruhi sultanil cazibin nuri hidayetil vasıline kutbil ferdi lil alemin naşiri meslekil Ahmediyyeti feriş şeceretil muhammediyyeti piri tarikatin nakşibendiyyeti vel Kadiriyyeti ver Rufaiyyeti vel Mevleviyyeti vel halvetiyyeti vel halidiyyeti vel müceddidiyyeti vel ahraviyyeti vel celvetiyyeti vel bektaşiyyeti vel üveysiyyeti ved dusukiyyeti sahibi seciyyetil mahmudiyyeti es-saki min hiyadil behaiyyeti nasibil i’lamid diniyyeti muhyi asari kibaris selefi vet tabiine matlail himemi bil yakini menhecüs saadeti li musaddikine Mevlana şeyhina elkamilil mükemmili biz zilaneti Mevlana hazreti eş-Şeyh Seyyid Muhammed Halid ez-Zilaniyyi ven Nuraniyyi Kaddesellahu Sırrahu*(39) Ve İla ruhi sultanil müslimine ve melazil müste’cirine ve tacil mensurine ve muhibbil mahbubine ve meşaril müsteşirine ve irşadil mürşidine ve sırris sadiğine bi hidayeti rabbil aleminel fatihine künüzil ilmi ved dinil müstekribiş Şeriatil garrai muhyit tarikatin Nakşibendiyyetil beydai vel Kadiriyyeti ver Rufaiyyeti vel Mevleviyyeti vel halvetiyyeti vel halidiyyeti vel müceddidiyyeti vel ahraviyyeti vel celvetiyyeti vel bektaşiyyeti vel üveysiyyeti ved dusukiyyeti mevlaya ve şeyhi ve seyidi ve senedi ve men bihi temessüki ve aleyhi itimadi ve bihi iftihâri ve minhu istimdâdi gurreti ayni Mevlana şeyhinal kamilil mükemmili serverina gafi envari Mevlana hazreti eş-Şeyh es-Seyyid Muhammed Kasım Zilaniyyi ve nuraniyyi Kaddesellahu Sırrahu

*(41) Allahümmec’al misle sevabiha mektuben fi sahifeti a’mali küllin verfe’ biha deracati küllin ve a’li biha fi alayı illiyyine zilanete küllin ve zidna biha mehabbeten inde cenabi küllin ve efid aleyna min berakati küllin ve etmim lena suluke hazihit tarikatil aliyyeti ve veffikna li merdati şeyhina ve emsali evamirihi vectinabi menahihi verzuknal bekae bike ba’del fenai fike alâ kıdemi sadatinas salikine fiha Allahümmeğfir lena hadayana veclibna ila mehebbetike bi muhabbeti evliyaike verzuknat tevfike vel istikamete ilâ dinike ve taatike bi rahmetike ya Erhamer Rahimin *(42) Amin vel hamdulillahi Rabbil Alemin *(43)

 

Bismillahirrahmanirrahim*

Elem neşreh leke sadrek* ve vede’na anke vizrek* ellezi enkaza zahrek* ve refa’na leke zikrek * fe inne maal usri yusra* inne maal usri yusra* fe iza ferağte fensab* ve ila Rabbike farğab*

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ * اَلَّذِى اَنْقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْناَ لَكَ ذِكْرَكَ * فَإِنَّ مَعَ الْعُسِْر يُسْراً* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ * وَ اِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ * صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ

 

 

DUANIN ARAPÇASI

هَذَا دُعَاءُ الْخَتْمَةِ

بسم الله الرحن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين اَلْحَمْدُ ِللهِ حَقَّ حَمْدِهِ وثَنَائِهِ وَالصَّلاَةُ وَالسّلاَمُ عَلىَ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمْدٍ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ اَللَّهُمَّ بَلِّغْ وَاَوْصِلْ مِثْلَ ثَوَابِ هَذِهِ الْخَتْمَةِ الشَّرِيفَةِ الْمُباَرَكَةِ بَعْدَ الْقَبُولِ مِنَّا بِفَضْلِكَ الْْكَرِيمِ هَدِيَّةً مِنَّا وَاصِلَةً إِلىَ رَوْضَةِ مَنْبَاؤِ الصِّدْقِ وَالْصَفَا أَََشْرَفِ الْوَرَاعِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ اَلْمُصْطَفَى (صَلَّ اللهُ تَعاَلىَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَ إِلىَ رُوحِ كُلٍّ مِنْ آلِهِ وَ أَوْلاَدِهِ وَ أَزْواَجِهِ وَ أَصْحاَبِهِ وَ اَتْباَعِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَمُهاَجِرِهِ وَاَنْصَارِهِ اَبوُ بَكْرٍ اَلْصِّدِّيقُ سَلْمَانُ الْفاَرِسِيُّ قاَسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ الصَّادِقُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ وَاِلىَ رُوحِ كُلٍّ مِنَ سَادَاتِ سِلْسِلَةِ الطَّرِيقَةِ الْعَلِيَّةِ الْنَقْشِبَنْدِيَّةِ وَالْقاَدِرِيَّةِ الرُّفاَعِيَّةِ وَالسُّهْرَوَرْدِيَّةِ وَالْجَشْتِيَّةْ وَالْكُبْرَوِيَّةِ وَالْمَوْلَوِيَّةِ* قَدَّسَ الله ُ أَسْرَارَهُمْ *٦ وَ اِلىَ رُوحِ الْمُعْرِضِ عَنِ الْمُرَادِ الدّنْْيَوِيَّةِ وَاْلاُخْرَوِيَّةِِ حَضْرَةِ الشَّيْخِ پِيرْ بَياَزِيدِ بَسْتاَمىِ* قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ *٧ وَ اِلىَ رُوحِ الْمُتَسَلِّخِ عَنِ الْْحِجاَبِ الْبَشَرِىِّ اَلشَّيْخ اَبىِ حَسَنِ الْخَرَقَانِىِّ *قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ *٨ وَ اِلىَ رُوحِ قُطْبِ الأَوْلِياَءِ وَ بُرْهاَنِ اْلأَصْفِياَءِ قاَمِعُ الْبِدْعَةِ مُحْيىِ السُّنَّةِ شَيْخِ الْمَشاَيِخِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ اَبىِ عَلِىٍّ اَلْفَراَمِيدِىِّ* قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ *٩ وَ اِلىَ رُوحِ الْمُتَسَلِّخِ عَنِ الحِْجَابِ الْبَشَرِىِّ حَضْرَةِ الشَّيْخِ يُوسُفَ حَمَدَانِىِّ* قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ * ۱۰وَ اَفَاضَ عَلَيْنَا كَمَا اَفَاضَ عَلَى الْعَالَمِينَ اَنْوَارَهُ وَ بِرَّهُ وَ اِلَى رُوحِ مَحْبُوبِ السُّبْحَاِنِّى غَوْثِ الصَّمَدَانِىِّ جَامِعِ الْمَعَانِى بَحْرِ عُلُومِ السِّرِّ وَالْإِعْلاَنِ هَيْكَلِ النُّورَانِىِّ قُطْبِ الاَقْطَابِ مَحْيِ الدِّينِ اَبِى صَالِحِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْكَيْلاَنِىِّ* قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيزِ *۱۱ وَ اِلَى رُوحِ قُطْبِ الْأَوَلِيَاءِ وَبُرْهَانِ الْاَصْفِيَاءِ قَامِعِ الْبِدْعَةِ مُحْىِ السُّنَّةِ شَيْخِ الْمَشَايِخِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَيْخِ عَبْدِالْخَالِقِ الْغُجْدُوَانِىِّ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۱۲ وَ اِلَى رُوحِ الْمُقْبِلِ عَلَيْكَ وَلِمَا سِوَاكَ النَّاسِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّْيخِ عَارِفِ رِوَقَارِىِّ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۱۳ وَ الِىَ رُوحِ الْمُعْرِضِ عَنِ الْمُرَادِ الدُّنْيَوِىِّ وَالْاُخْرَوِىِّ حَضْرَةِ الشَّْيخِ

مَحْمُودِ اِنْجِرِىِّ الْفَغْنَوِىِّ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۱٤ وَ الِىَ رُوحِ الْوَالِحِ فِى مُحَبَّتِ مَوْلاَهُ الْغَنِىِّ الْمَعْرُوفِ بِحَضْرَةِ عَزِيزَانِ حَاجَ عَلِىٍّ اَلرَّمَتَانِىِّ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۱٥ وَ الِىَ رُوحِ الْمُقْبِلِ عَلَيْكَ وَلِمَا سِوَاكَ النَّاسِ مُحَمَّدٍ اَلْبَابَا سَمَّاسِى* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۱٦ وَ الِىَ رُوحِ مَنْبَاعِ الْمَعاَرِفِ الْكَمَالِ سَيِّدِ السَّدَادِ حَضْرَةِ الشَّيْخِ السَّيِّدِ اَمِيْر كُلاَلْ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۱٧ وَ الِىَ رُوحِ شَيْخِناَ وَمَلاَذِناَ وَقُدْوَتِناَ وَ اِماَمِنَا وَاِماَمِ طَرِيقَةِ ذىِ الْفَيْضِ الْجَارِ وَالنُّورِ السَّارِ الشَّيخِ بَهاَءِ الْحَقِّ وَالْحَقِيقَةِ وَالدِّينِ حَضْرَةِ الشَّْيخِ مُحَمَّدٍ اَلْاُوَيْسِىِّ الْبُخَارِىِّ الْمَعْرُوفِ بِالشَّاحِ نَقْشِبَنْدَ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۱٨ وَ الِىَ رُوحِ الْمُعْرِضِ عَنِ الْمُرَادِ الدُّنْيَوِىِّ وَالْاُخْرَوِىِّ حَضْرَةِ الشَّْيخِ اَعْلاَءِ الدِّينِ عَتَّارِ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۱٩ وَ الِىَ رُوحِ الْمُتَسَلِّخِ عَنِ الحِْجَابِ الْبَشَرِىِّ حَضْرَةِ الشَّيْخِ يَعْقُوبَ كَرْخِىِّ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۲۰ وَ الِىَ رُوحِ قُطْبِ الأَوْلِياَءِ وَ بُرْهاَنِ اْلأَصْفِياَءِ قاَمِعُ الْبِدْعَةِ مُحْيىِ السُّنَّةِ شَيْخِ الْمَشاَيِخِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ عُبَيْدِ اللهِ الْاَحَرَارِ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۲۱ وَ الِىَ رُوحِ قُطْبِ الأَوْلِياَءِ وَ بُرْهاَنِ اْلأَصْفِياَءِ قاَمِعُ الْبِدْعَةِ مُحْيىِ السُّنَّةِ شَيْخِ الْمَشاَيِخِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ قَاضىِ مُحَمَّدٍ زَاهِدٍ بَدَخْشِىِّ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۲۲ وَ الِىَ رُوحِ الْمُعْرِضِ عَنِ الْمُرَادِ الدُّنْيَوِىِّ وَالْاُخْرَوِىِّ حَضْرَةِ الشَّْيخِ دَرْوِيشْ مُحَمَّدٍ دَاوَهْجَ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۲۳ وَ الِىَ رُوحِ الْمُعْرِضِ عَنِ الْمُرَادِ الدُّنْيَوِىِّ وَالْاُخْرَوِىِّ حَضْرَةِ الشَّْيخِ حَاجَ مُحَمَّدٍ اِمْكَنَجِى* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۲٤ وَ الِىَ رُوحِ قُطْبِ الأَوْلِياَءِ وَ بُرْهاَنِ اْلأَصْفِياَءِ قاَمِعُ الْبِدْعَةِ مُحْيىِ السُّنَّةِ شَيْخِ الْمَشاَيِخِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ بَاقىِ بِاللهِ *قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۲٥ وَ الِىَ رُوحِ قُطْبِ الْحَقَّانِىِّ الْغَوْثِ الصَّمَدَانِىِّ الشَّيْخِ اَحْمَدَ الْفَارُوقِىِّ السَّرْخَنْدِىِّ الْمَعْرُوفِ بِالْاِمَامِ الرَّباَنِىِّ الْمجَدِّدِ اَلْفِ الثَّانِى* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۲٦ وَ الِىَ رُوحِ قُطْبِ دَائِرَةِ الَاِرْشَادِ غَوْثِ الثَّقَلَيْنِ أَعْلَى السَّدَادِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّْيخِ مُحَمَّدٍ مَعْصُومٍ فَارُوقٍ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۲٧ وَ الِىَ رُوحِ قُطْبِ دَائِرَةِ الَاِرْشَادِ غَوْثِ الثَّقَلَيْنِ أَعْلَى السَّدَادِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ سَيْفِ الدِّينِ فَارُوقِ *قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۲٨ وَ الِىَ رُوحِ شَيْخِ الشَّرِيعَةِ وَشَهْبَاذِ الطَّرِيقَةِ وَبُرْهاَنِ الْحَقِيقَةِ الْفاَنىِ فِى اللهِ وَالْباَقِى بِاللهِ الْمُعْتَصِمِ بِحَبْلِ اللهِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ السَّيِّدِ نُورْ مُحَمَّدٍ َبدَوَانِى* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۲٩ وَ الِىَ رُوحِ مَنْبَعِ الْحِلْمِ وَنُورِ الظُّلاَمِ الْهاَدِى بَيْنَ الْعَشَائِرِ وَالْاَقْوَامِ حَضْرَةِ حَبِيبِ اللهِ الَّذِى ظَهَرَ مِنْ خِلاَفِ سَيِّدِ الْاَناَمِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ السَّيِّدِ الْمَحْظَرِ شَمْسِ الدِّينِ (جَانِ جَاناَنْ)* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۳۰ وَ الِىَ رُوحِ شَيْخِناَ الْغَيُورِ الَّذِى بِهِ نَتَباَهاَ مَوْلاَناَ الْوَقوُرِ قُطْبِ الْاِرْشاَدِ وَالْمَدَارِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ سَيِّدِ عَبْدِ اللهِ شاَهْ دَحْلَوِى* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۳۱ وَ الِىَ رُوحِ قُطْبِ دَائِرَةِ الَاِرْشَادِ غَوْثِ الثَّقَلَيْنِ أَعْلَى السَّدَادِ السَّائرِ فِى اللهِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ ذىِ الْجَناَحَيْنِ حَضْرَةِ ضِياَءِ الدِّينِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ خاَلِدٍ بَغْدَادِىِّ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۳۲ وَ اَفَاضَ عَلَيْنَا كَمَا اَفَاضَ عَلَى الْعَالَمِينَ اَنْوَارَهُ وَ بِرَّهُ وَ اِلَى رُوحِ الْفَيْضِ الْعَمِيمِ مَحْبُوبِ الرَّحِيمِ الشَّيْخِ اِبْرَاهِيمَ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۳۳ الِىَ رُوحِ شَيْخِناَ الْغَيُورِ الَّذِى بِهِ نَتَباَهاَ مَوْلاَناَ الْوَقوُرِ قُطْبِ الْاِرْشاَدِ وَالْمَدَارِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ خَالِدٍ جَزَرِىِّ *قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۳٤ وَ الِىَ رُوحِ شَيْخِناَ الْكُبَرَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ قُدْوَتِ الْكُبَراَءِ الْمُتَأَخِّرِينَ غَوْثِ الْعاَمَّةِ وَالْخاَئِفِينَ قُطْبِ الْاَئِمَّةِ وَالسَّالِكِينَ مُعْبِثِ الْمُسْتَغِيثِينَ مُوسٍ اَلْغُرَباَءِ وَالْعاَشِقِينَ مَوْلاَناَ شَيْخِنَا اْلكَامِلِ الْمُكَمِّلِ الْاُوَيْسِىِّ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ صَالِحٍ اِلْسُوبْكِىِّ * قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۳٥ وَ الِىَ رُوحِ سُلْطاَن ِالْعاَرِفِينَ قُطْبِ الْاَقْطَابِ الْواَصِليِنَ الْمُتَشَرِّفِ بِالْفَناَءِ الْمُطْلَقِ مُرَبِّى السَّالِكِينَ اِلَى رَبِهِمْ عَلَى الْوَجْهِ الْاَحَقِّ نَاصَِرِ الشَّرِيعَةِ اَنْوَارِ قَامِعِ الْبِدْعَةِ الضَّرَّاءِ مُجَدِّدِ آثاَرِ السَّلَفِ وَالتَّابِعِينَ وَمُمَهِّدِ بُنْياَنِ طَرِيقَةِ الْخَلَفِ وَاللَّاحِقِينَ الْمُتَصَرِّفِ عَلَى الإِصْلاَقِ الَّذِى لَمْ يَرَ لَهُ نَظِيرٌ بَعْدَ التَّفَحُّصِ فِى الْآفاَقِ قَاطِعِ النِّسْبَةِ عَنِ الْمُبْتَدِعِ نُورَانِىِّ مَوْلاَناَ شَيْخِناَ الْكاَمِلِ الْمُكَمِّلِ حَضْرَةِ الشَّيْخِ حَسَنٍ اَلنُّورَانِىِّ * قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۳٦ وَ الِىَ رُوحِ شَيْخِ الشَّرِيعَةِ وَشَهْبَاذِ الطَّرِيقَةِ وَبُرْهاَنِ الْحَقِيقَةِ الْفاَنىِ فِى اللهِ وَالْباَقِى بِاللهِ الْمُعْتَصِمِ بِحَبْلِ اللهِ مَوْلاَناَ شَيْخِناَ الْكاَمِلِ الْمُكَمِّلِ حَضْرَةِ الشَّيْخِ قَاسِمٍ اَلْتُوغَارِىِّ وَنُورَانِىِّ * قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۳٧ وَ الِىَ رُوحِ جَامِعِ كَماَلاَتِ الْاَوْلِياَءِ الْاَوَّلِينَ وَمَجْمَعِ الْآدَابِ وَفُيُوضَاتِ الْآخِرِينَ عُمْدَةِ الْإِسْلاَمِ وَالْمُسْلِمِينَ عُمُوِد الْمَشاَيِخِ بِأَجْمَعِهِمْ وَالَّسالِكِينَ نُورِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ سِراَجِ الْمِلَّةِ وِالدِّينِ كَهْفِ الضَُّعفَاءِ وَالْمَساَكيِنِ قُطْبِ الْأَئِمَّةِ وَالسَّالِكِينَ سُلْطَانِ الْعاَشِقيِنَ شَيْخِناَ الْكاَمِلِ الْمُكَمِّلِ حَضْرَةِ الشَّيْخِ خَالِدٍ كُولْپَوَارِىِّ وَنُورَانِىِّ * قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۳٨ وَ الِىَ رُوحِ سُلْطاَنِ الْجَازِبِينَ نُورِ هِداَيَةِ الْوَاصِلِينَ قُطْبِ الْفَرْدِ لِلْعاَلَمِينَ نَاشِرِ مَسْلَكِ الْأَحْمَدِيَّةِ فَرْعِ الشَّجَرَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ پِيرِ الطَّرِيَقِة النَّقْشِبَنْدِيَّة وَالْقاَدِرِيَّةِ الرُّفاَعِيَّةِ وَالْمَوْلَوِيَّةِ وَالْحَلْوَتِيَّةِ وَالْخاَلِدِيَّةِ وَالْمُجّدِّدِيَّةِ وَالْاَهْراَوِيَّةِ وَالْجَلْوَتِيَّةِ وَالْبَكْتاَشِيَّةِ وَالْاُوَيْسِيَّةِ وَالدُّوسِقِيَّةِ صاَحِبِ السَّجِيَّةِ الْمَحْمُودِيَّةِ السَّاقِى مِنْ حِياَضِ الْبَهاَئِيَّةِ نَاصِبِ الْاِعْلاَمِ الدِّينِيَّةِ مُحْىِ آثاَرِ كِباَر ِالسَّلَفِ وَالتَّابِعِينَ مَطْلَعِ الْهِمَمِ بِالَيَقِينِ مَنْحَجِ السَعاَدَةِ لِلْمُصَدِّقِينَ مَوْلاَناَ شَيْخِناَ الْكاَمِلِ الْمُكَمِّلِ بِالذِّلاَنَةِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ سَيِّدٍ مُحَمَّدٍ خاَلِدٍ اَلذِّلاَنِىِّ وَالنُّورَانِىِّ* قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *۳٩ وَ الِىَ رُوحِ سُلْطاَنِ الْمُسْلِمِينَ ومَلاَذِ الْمُسْتَجِرِينَ وَتاَجِ الْمَنْصُورِينَ وَمُحِبِّ الْمَحْبُوبِينَ وَمَشاَر ِالْمُسْتَشِرِينَ وَاِرْشاَدِ الْمُرْشِدِينَ وَسِرِّ الصَّادِقِينَ بِهِدَايَةِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ الْفاَتِحِ كُنُوزِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ الْمُسْتَقْرِبِ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ مُحْيِ الطَّرِيقَةِ النَّقْشِبَنْدِيَّةِ الْبَيْضاَءِ وَالْقاَدِرِيَّةِ الرُّفاَعِيَّةِ وَالْمَوْلَوِيَّةِ وَالْحَلْوَتِيَّةِ وَالْخاَلِدِيَّةِ وَالْمُجّدِّدِيَّةِ وَالْاَهَراَوِيَّةِ وَالْجَلْوَتِيَّةِ وَالْبَكْتاَشِيَّةِ وَالْاُوَيْسِيَّةِ وَالدُّوسِقِيَّةِ مَوْلاَيىَ وَشَيْخِى وَسَيِّدِى وَسَنَدِى وَمَنْ بهِ ِتَمَسُّكِى وَعَلَيْهِ اِعْتِماَدِى وَبِهِ اِفْتِخاَرِى وَمِنْهُ اِسْتِمْداَدِى قُرَّةِ عَيْنِى مَوْلاَناَ شَيْخِنَا الْكاَمِل ِالْمُكَمِّلِ سَرْوَرِنَا قاَفِى اَنْواَرِ مَوْلاَناَ حَضْرَةِ الشَّيْخِ السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ قاَسِمٍ زِلاَنِىِّ وَنُورَانِىِّ * قَدَّسّ اللهُ سِرِّهُ *٤۱ َاللَّهُمَّ اجْعَلْ مِثْلَ ثَواَبِهاَ مَكْتوُباً فِى صَحِيفَةِ اَعْماَلِ كُلٍّ وَارْفَعْ بِهاَ دَرَجاَتِ كُلٍّ وَاَعْلِ بِهاَ فِى اَعْلَئِ عِلِّييِّنَ زِلاَنَةَ كُلٍّ وَزِدْناَ بِهاَ مَحَبَّةً عِنْدَ جَناَبِ كُلٍّ وَاَفِضْ عَلَيْناَ مِنْ بَرَكاَتِ كُلٍّ وَاَتْمِمْ لَناَ سُلوُكَ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ العَلِيَّةِ وَوَفِّقْناَ لِمَرْضاَتِ شَيْخِناَ وَاَمْثاَلِ اَواَمِرهِ ِو إِجْتِناَبِ مَناَهِيهِ وَارْزُقْناَ البَقاَءَ بِكَ بَعْدَ الْفَناَءِ فيِك َعَلَى قِدَمِ ساَداَتِنَا السَّالِكِينَ فيِهاَ * اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ خَطاَياَناَ وَاجْلِبْناَ اِلَى مَحَبَّتِكَ بِمُحَبَّةِ اَوْليَِائِكَ َوارْزُقْناَ التَّوْفيِقَ وَالْاِسْتِقاَمَةَ عِلَى دِينِكَ وَطاَعَتِكَ بِرَحْمَتِكَ ياَ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ *٤۲ آمِينَ وَالْحَمْدُ لِلََّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ ٤۳*

 

 

 

Allah indinde gerçek din, İslamiyet’tir. Gerçek Müslümanlar ve Allah dostları bulunduğu müddetçe Kıyamet kopmayacaktır. Demek İslamiyet Kıyamete kadar yaşayacak, yaşanan bir din için Allah dine hizmetkâr olacak kullarını göndermektedir. Bizlerin de Allah’ın gönderdiği dine hizmet eden bu Allah dostlarını arayıp bulması gerekir. Çünkü Allah, emrini tutmayanlara azab edeceğini buyurmuştur. Şayet insan yaptıklarından hesap sorulmayacağını bilse hiç korkmadan günah işler. Bundan dolayıdır ki, Allah hiç kimseye söz verip seni cehennemden azat ettim dememiştir.

 

Seyyid Mevlana Muhammed

Halid-i Zilan Hazretleri