.

bismill2.gif (3562 Byte)

 

ONİKİ SİLSİLE

 

Nakşibendiyye

Kadiriyye

Rufaiyye

Mevleviyye

Bektaşiyye

Bayramiyye

Bedeviyye

Celvetiyye

Düsükiyye

Halvetiyye

Sadiyye

Şazeliyye

 

On iki İmâm

 

.