.

bismill2.gif (3562 Byte)

 

ON İKİ İMÂM

 

İmam Hz. ALİ B. EBU TÂLIB (r.a.)

İmam Hz. HASAN B. ALI B. EBÎ TALÎB (r.a)

İmam Hz. HÜSEYİN B. ALI B. EBÎ TALÎB (r.a)

İmam Hz. ZEYNEL ABİDİN

İmam Hz. MUHAMMED BÂKIR

İmam Hz. CÂFER-İ SÂDIK

İmam Hz. MÛSÂ KÂZIM

İmam Hz. ALİ RIZÂ

İmam Hz. MUHAMMED CEVÂD TÂKÎ

İmam Hz. ALİ HÂDÎ (Nakî)

İmam Hz. HASAN BİN ALİ ASKERÎ

İmam Hz. MUHAMMED MEHDİ

 

 

.