Seyyid-i Zilan Hazretleri

MySite.com :: Index
Forum FAQForum FAQ   SearchSearch   ProfileProfile      Log inLog in 
          Live RadioRadio   Smilies List      
          UsergroupsUsergroups   

The time now is Thu May 24, 2018 2:52 am
MySite.com Forum Index
View unanswered posts
 


All times are GMT + 10 Hours


    Esmaül Hüsna


"O, yaratan, var eden, sekil veren Allah'tir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun sanini yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.(Hasr-24)"


ALLAH
(Varligi zorunlu olan ve bütün övgülere layik bulunan zatin özel ve en kapsamli adi)


RAHMÂN
(Bagislayan, esirgeyen)


RAHÎM
(Aciyan, esirgeyen)


MELIK
(Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi)


KUDDÛS
(Her eksiklikten münezzeh)


SELÂM
(Esenlik veren)


MÜ'MIN
(Güven veren, vaadine güvenilen)


MÜHEYMIN
(Kainatin bütün islerini gözetip yöneten)


AZÎZ
(Yenilmeyen yegane galip)


CEBBÂR
(Iradesini her durumda yürüten, yaratilmislarin halini iyilestiren)


MÜTEKEBBIR
(Azamet ve yüceligini izhar eden))


HÂLIK
(Takdirine uygun bir sekilde yaratan)


BÂRI'
(Bir model olmaksizin canlilari yaratan)


MUSAVVIR
(Sekil ve özellik veren)


GAFFÂR
(Daima affeden, tekrarlanan günahlari bagislayan)


KAHHÂR
(Yenilmeyen, yegane galip)


VEHHÂB
(Karsilik beklemeden bol bol veren)


REZZÂK
((Bedenlerin ve ruhlarin gidasini yaratip veren)


FETTÂH
(Iyilik kapilarini açan, hakemlik yapan)


ALÎM
(Hakkiyla bilen)


KÂBID
(Rizki tutan, canlilarin ruhunu alan)


BÂSIT
(Rizki genisleten, ruhlari bedenlerine yayan)


HÂFID
(Alçaltan, zillete düsüren)


RÂFI'
(Yücelten, izzet ve seref veren)


MUIZ
(Yücelten, izzet ve seref veren)


MÜZIL
(Alçaltan, zillet veren)


SEMI'
(Isiten)


BASÎR
(Gören)


HAKEM
(Son hükmü veren)


ADL
(Mutlak adalet sahibi, asiriliga meyletmeyen)


LATÎF
(Yaratilmislarin ihtiyacini en ince noktasina kadar bilip sezilmez yollarla karsilayan)


HABÎR
(Her seyin iç yüzünden haberdar olan)


HALÎM
(Acele ile ve kizginlikla muamele etmeyen)


AZÎM
(Zatinin ve sifatlarinin mahiyeti anlasilamayacak kadar ulu)


GAFÛR
(Bütün günahlari bagislayan)


SEKÛR
(Az iyilige çok mükafat veren)


ALÎ
(Izzet, seref ve hükümranlik bakimindan en yüce, askin)


KEBÎR
(Zatinin ve sifatlarinin mahiyeti anlasilamayacak kadar ulu)


HAFÎZ
(Koruyup gözeten ve dengede tutan)


MUKÎT
(Bedenlerin ve ruhlarin gidasini yaratip veren, bilip gücü yeten ve koruyan)


HASÎB
(Kullarina yeten, onlari hesaba çeken)


CELÎL
(Azamet sahibi)


KERÎM
(Fazilet türlerinin hepsine sahip)


RAKÎB
(Gözetleyip kontrol eden)


MÜCÎB
(Dileklere karsilik veren)


VÂSI'
(Ilmi ve merhameti herseyi kusatan)


HAKÎM
(Bütün emirleri ve isleri yerli yerinde olan)


VEDÛD
(Çok seven, çok sevilen)


MECÎD
(Sanli, serefli)


BÂIS
(Ölümden sonra dirilten)


SEHÎD
(Her seyi gözlemis olarak bilen)


HAK
(Fiilen var olan, mevcudiyeti ve uluhiyyeti gerçek olan)


VEKÎL
(Güvenilip dayanilan)


KAVÎ
(Her seye gücü yeten, kudretli)


METÎN
(Her seye gücü yeten, kudretli)


VELÎ
(Yardimci ve dost)


HAMÎD
(Övülmeye layik)


MUHSÎ
(Her seyi tek tek ve bütün ayrintilariyla bilen)


MÜBDI'
(Ilkin yaratan)


MUÎD
(Tekrar yaratan)


MUHYÎ
(Can veren)


MÜMÎT
(Öldüren)


HAY
(Ebedi hayatta diri)


KAYYÛM
(Her seyin varligi kendisine bagli olup kainati idare eden)


VÂCID
(Diledigini diledigi zaman bulan bir müstagni)


MÂCID
(Sanli, serefli)


VÂHID
(Bölünüp parçalara ayrilmamasi ve benzerinin bulunmamasi anlaminda tek)


SAMED
(Arzu ve ihtiyaçlari sebebiyle herkesin yöneldigi ulular ulusu bir müstagni) 


KÂDIR
(Her seye gücü yeten, kudretli)


MUKTEDIR
(Her seye gücü yeten, kudretli)


MUKADDIM
(Öne alan)


MUAHHIR
(Geriye birakan)


EVVEL
(Varliginin baslangici olmayan)


ÂHIR
(Varliginin sonu olmayan)


ZÂHIR
(Varligini ve birligini belgeleyen birçok delilin bulunmasi açisindan asikar)


BÂTIN
(Zatinin görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açisindan gizli)


VÂLÎ
(Kainata hakim olup onu yöneten)


MÜTEÂLÎ
(Izzet, seref ve hükümranlik bakimindan en yüce, askin)


BER
(Iyilik eden, vaadini yerine getiren)


TEVVÂB
(Kullarini tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden)


MÜNTAKIM
(Suçlulari cezalandiran)


AFÜV
(Hiçbir sorumluluk kalmayacak sekilde günahlari affeden)


RAÛF
(Sefkatli)


MÂLIKÜ'L-MÜLK
(Mülkün sahibi)


ZÜ'L-CELÂLI ve'l-IKRAM
(Azamet ve kerem sahibi)


MUKSIT
(Adaletle hükmeden)


CÂMI'
(Toplayip düzenleyen, kiyamet günü hesaba çekmek için mahlukati toplayan)


GANÎ
(Her seyden müstagni, kendi disinda her sey O'na muhtaç)


MUGNÎ
(Zenginlik verip tatmin eden)


MÂNI'
(Dilemedigi seyin gerçeklesmesine müsaade etmeyen, kötü seylere engel olan)


DÂR
(Zarar veren)


NÂFI'
(Fayda veren)


NÛR
(Nurlandiran, nur kaynagi)
 
 


HÂDÎ
(Yol gösteren, murada erdiren)


BEDÎ'
(Esi ve örnegi olmayan, sanatkarane yaratan)


BÂKÎ
(Varliginin sonu olmayan)


VÂRIS
(Varliginin sonu olmayan)


RESÎD
(Bütün isleri isabetli ve hedefine ulasici, irsad edici)


SABÛR
(Çok sabirli)


©TRNuke.net
ALLAH c.c En Güzel Isimleri


    Günün Ayeti

    Günün Hadisi

    Günün Sözü

    Site Anketi


Her?eyi ile mükemmel
İçerik Eklenmeli
Daha iyi olabilir
İdare EderSonuçlar
Anketler

Toplam Oy: 641
Yorum: 32
    Saat

    Namaz Vakti

    İslami Multimedya
Canlılardaki Şuur
Kuran Bilgisi
Doğadaki İhtişam
İman ve Tefekkür
İslami Görüntüler
İlahiler
İslami Videolar
Mucize Görüntüler
Şiir ve Beyitleriniz
Tarihi Belgeseller
Sosyal Belgeseller
Çocuk Filimleri
Duvar Kağıtları
    Site Lisanı
Site Lisanını Seçin


    Tasavvufi Bilgiler

Tasavvufi Bilgiler

Tasavvuf Nedir? Tasavvufi Kavramlar Nelerdir?

Tasavvufa Giriş

Tasavvufa İlk Adım

Tasavvufi Terimler

Tasavvuf Aleminin Kişilikleri

Tasavvuf Aleminin Halleri

Tasavvuf Ehlinin Vasıfları

Gavs Kimdir? Kutub Kime Denir?

Mürşid-i Kamilin İlimleri

Mürşid-i Kamil ve Özellikleri

Mürşid-i Kamilin Vasıfları ve Sahtesi

Mürşid-i Kamilin Tabileri

Velilik ve Dereceleri

Mürşid İmana Nasıl Kefil Olur?

Her Evliya Mürşid mi Demektir?

Mürşide Teslimiyet Kölelik mi?

Mürşid ile Tövbeye Mecburmuyuz?

Nakşibendi Yolu Ashab Yoludur

Tariki Nakşibendi'nin Büyüklüğü

Üveysi İrşâd

Büyükleri Anlamak ve Kutbu İrşâd

Kutbu İrşâd ve Tasarruf

Nakşibendi Taifesine Muhabbet

Tasavvufla İlgili Ayet-i Celileler

Tasavvufta İtikâf

Tasavvufta Rabıta

Tevessül ve Vesile

Divan-ı Salihin

Vesile ve Mabud

Şeytanın Tasallutuna Misaller

Vefattan Sonrada Tasarruf Devam Eder mi?

Sevgi ve İstikamet Şarttır

Şeytan Mürid Toplar

Şeyhi Olmayanın Şeyhi Şeytandır

Tasavvufla İlgili Soru ve Cavaplar

Fena fi's- Şeyh, Fena Fi'r- Resul, Fenafillah

©Seyyidzilan.Net

    IP Numaranız

    İslami Videolar

Evrim Teorisi

Evrim Teorisi'nin Çöküşü

Darwinizm'e Darbe

Yaratılış Gerçeği

Evrenin Yaratılışı

İnsanların Yaratılışı

Tarih,Politika,Strateji

Türkiye'de Masonluk

Masonluğun Felsefesi

Siyonizm Felsefesi

Savaşların Perde Arkası

İslam Terörü Lanetler

Doğadaki İhtişam

Gözdeki Mucize

Atom Mucizesi

Allah`ın Renk Sanatı

Doğadaki Teknoloji

Göklerdeki Düzen

İman ve Tefekkür

Matrix Felsefesi

Allah için Yaşamak

Tesadüf Değil

Kuledeki KüçükAdam

Sakın Unutmayın

Çocuk Filmleri

Çevrimizdeki Nimetler

Peygamberimiz

Bitkilerin Dünyası

Yaratılış Gerçeği

Sevimli Canlılar

İdeolojiler

Satanizm

Darwinizim

Budizm

Çözüm

Kuran Bilgisi

Hz.Muhammed

Allah`ın İsimleri

Kuran Mucizeleri

Kavimlerin Helakı

Kuran ve Bilim

Canlılardaki Şuur

Doğadaki Mimarlar

Canlılarda Fedakarlık

Kamuflaj

Evrende Yolculuk

Sosyal Hayat

©TRNuke.Net

    Google'de Ara
Google    İstatistik Bilgisi

İstatistik Bilgileri

Ayrıntılı İstatistik

Basit İstatistik


    İblisin Hileleri
Şeytanın Hileleri
İbadet Hilesi
Kalbe Giriş Yolları
Şeytanın İtirafları
Kalbe Müdahalesi
Şeytanın Vesvesesi
Kalbin Tedavisi
Hz.Musa Hikayesi
Söylediği Hakikat
Hilesine Dair Hadis
Resulullah ile Konuşması
 

PowerNuke CMS Diamond