KIRK HADİS

1-) Kim benim sünnetimi diriltirse (ihya eder ve yaşamında tatbik ederse) beni sevmiş olur. Beni seven de benimle beraber Cennettedir.

2-) Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiş olur.

3-) Sizden birinizin, arzusu benim getirdiğim (Kur'an'a Şeriat )e uymadıkça kamil imanla iman etmiş olamaz.

4-) Nefsim kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Ben kendisine babasından ve çocuğundan daha sevgili oluncaya kadar sizden biriniz kamil imanla iman etmiş olmaz.

5-) Gerçek Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden geven içinde olduğu kimsedir. Gerçek muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir.

6-) Bildiği ile amel eden kişiye Allah bilmediği ilimlerin bilgisine varis kılar.

7-) Kardeşini bir günahından dolayı ayıplayan kişi, o günahı islemedikçe ölmez.

8-) İslam'ın düğmeleri düğme düğme çözülecek (Şeriatın emirleri tek tek terk edilecek). Her düğme çözüldükçe insanlar onu takip eden düğmeyi çözmeye teşebbüs edecekler. Bu çözülen düğmelerin ilki idari konular, sonuncusu da namazdır.

9-) Sizden kim (Şeriate uymayan) bir kötü iş görürse onu eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle bugzetsin. Bu sonuncusu ise imanın en zayıf mertebesidir.

10-) Cihad, kıyamet gününe kadar geçerli bir emirdir.

11-) Kim gaz yapmadan ve içinde gaza yapma isteğini konuşturmadan ölürse, münafıklıktan bir çeşit üzere olur.

12-) Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir.

13-) Rabbini gazablandıracak bir meselede sultanı hoşnud eden (etmeye çalışan) Allah'ın dininden çıkmış olur.

14-) Cennet (nefse ağır geldiği için) hoşlanılmayan şeylerle, cehennemde şehvete hitap eden şeylerle kuşatılmıştır.

15-) İslam'ın dışında bir millet üzerine yemin eden, söylediği gibidir. (Onlardandır)

16-) Amellerin en hayırlısı sevdiğini Allah için sevmek bugz ettiğinede Allah için bugz etmektir.

17-) Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o onlardandır.

18-) Münafığın alameti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler, vaad verdiğinde yerine getirmez, emanet olunduğunda hainlik eder.

19-) Kişi din kardeşine kafirlik isnad ederse, bu isnad ikisinden birine döner.

20-) Kim bir hayırlı işi yapmaya yönelirse, onu yapan kadar mükafat alır.

21-) Arzusu ve hedefi Allah'dan başka şey olarak sabahlayan Allah (ın kulların) dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir.

22-) Rabb olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Hz. Muhammed (s.a.v) erazi olan kişi imanın tadını tatmış demektir.

23-) İslam cemaatinden bir karış da olsa ayrılan, boynundan İslam bağını çözmüş demektir.

24-) İş ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekle.

25-) Akıllı kişi nefsine hakim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Aciz(akilsiz) kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah'a karşı Temennide bulunandır.

26-) Emirleriniz hayırlılarınız, zenginleriniz hoşgörülüleriniz, işleriniz aranızda danışmayla olduğunda yerin üstü sizin için yerin altından daha hayırlıdır. Ama emirleriniz şerlileriniz, zenginleriniz cimrileriniz, işleriniz kadınlarınızın elinde olduğunda yerin altı sizin için yerin üstünden daha hayırlıdır.

27-) Kendimden sonra erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.

28-) Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Hayat tarzlarının en güzeli Muhammed (s.a.v) in hayat tarzıdır. İşlerin en şerlileri sonradan uyduranlardır. Her sonradan uydurulan şey bid'attir. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık ta Cehennem'dedir.

29-) Fitne döneminde ibadete sarılmak, bana hicret etmek gibidir.

30-) Ümmetimden bir takım kimseler, ismini değiştirerek şarabı (alkollü içecekleri) içecekler. Bu esnada başkaları ucunda (yanlarında) çalgılar çalınacak ve şarkıcı kadınlar olacak. İşte onun için Allah onları yere batıracak ve aralarından bazılarının şekli maymun'a ve domuz'a çevrilecek.

31-) Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir kısım insanlar olacak. Fakat onların okuduğu boğazlarını geçmeyecek. Onlar tıpkı okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar, sonra da tekrar ona dönmeyecekler. O kimseler, insanların ve hayvanların en şerlileri (kötüleri) dir.

32-) Kalbinden tam bir sadakatle Allah 'tan başka ilah olmadığına ve Hz Muhammed 'in de Allah'ın resulü olduğuna şehadet eden bir kimseyi Allah, cehennem ateşine haram kılar.

33-) Kim itaatten bir el kadar ayrılırsa, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna lehinde hiç bir delili olmadığı halde kavuşur. Kim de boynunda (halifeye) beyat olmadığı halde ölürse cahiliye ölümüyle ölmüş olur.

34-) Ya öğrenen, ya öğreten, ya dinleyen, ya da seven ol! Bunların dışında bir beşincisi olma; helak olursun. Beşincisi ise, ilme ve ilim ehline bugz etmendir.

35-) Allah kadın kıyafetini giyen erkeğe ve erkek kılığına giren kadına lanet etsin.

36-) Allah'a isyan olan bir hususta kimseye hiç bir itaat yoktur. İtaat ancak marufta (ser'i ölçüler içerisinde) dir.

37-) Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden (Müslümanlardan) değildir.

38-) Kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Kişi sevdiği ile beraber (haşr olunacaktır) dır.

39-) Ümmetim dinar ve dirhemi (parayı, maddi varlıkları) yücelttiği zaman onlardan İslam'ın heybeti kaldırılır. İyilikle emretmeyi terk ettikleri zaman da vahyin bereketinden mahrum kılınırlar.

40-) İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, onlar arasında dini konusunda (yapılan saldırılara) sabırla karşı koyan, kor parçasını avuçlayan gibi olacak.